ON4OS

Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw – Sectie Oostende

ON4OS op bezoek naar AEG astronomie club 13/6/14

Op vrijdag 13 juni brengt de sectie OST een bezoek aan de oostendse astronomie club AEG (Astro Event Group). Er wordt een voordracht gegeven over het waarnemen van meteoren via radiowaarnemingen. Na de voordracht kan er verder gediscussieerd worden over “sterren en radiosignalen”.

Er zijn inderdaad wel wat raakvlakken tussen deze 2 Oostendse verenigingen. Wist je dat er observatoria zijn die geen telescopen hebben maar antennes om de ruimte te verkennen? Duizenden antennes op verschillende locaties in verschillende landen staan via netwerk met elkaar in verbinding om zo de ontvangen signalen te verwerken en een beeld te vormen van de dingen die er zijn in de ruimte. LOFAR (Low Frequency Array) genaamd.
Er zijn nog andere gemene delers bij de radioamateurs en de astronomen zoals de intresse voor de zonne-activiteit (11-jarige zonnecyclus), ruimtevaart (ISS) en satelieten kortom genoeg stof om eens de kopen bij elkaar te steken.
Misschien ontstaat er wel een heuse samenwerking tussen deze 2 verenigingen. Omwille van deze uitstap is de club van OST deze avond gesloten en is er dus bijgevolg ook geen homebrew gepland.
Heb je ook intresse om AEG op 13/06/14 te bezoeken en de voordracht bij te wonen gelieve dan een email te zenden naar ON3kvv@uba.be zodoende we ongeveer weten met hoeveel we zouden zijn.
We worden om 21H00 verwacht, het lokaal is op de 2de verdieping in de Albertschool. Deze bevindt zich in de Ooststraat 29.
Het doel van ons bezoek:
Bedoeling is vooral mekaar leren kennen. Mike Rosseel zal een kleine uiteenzetting geven ivm meteoren-detectie via SDR dongle
We spreken af om 20H30 ten laatste aan ons clublokaal OST dan kunnen we kijken om eventueel te carpoolen.ON1ARF & ON3KVV – Homebrew sectie te OST

Geef een reactie

ON4OS © 2018 Frontier Theme