ON4OS

Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw – Sectie Oostende

Wat doet een radioamateur?

Wat?

De Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw – Sectie Oostende is een onderdeel van de nationale vereniging UBA en heeft de techniek van de radiocommunicatie als passie.

Radio- of zendamateurs communiceren met andere radioamateurs over de ganse wereld. Hierbij worden verschillende technieken gehanteerd en wordt er geëxperimenteerd met zelfbouw van zowel radiozenders, antennes als randapparatuur.

Belangrijk is dat hier de radiocommunicatie centraal staat.

Afhankelijk van de gebruikte techniek kunnen we lokale of verre verbindingen leggen.

Op HF (High Frequency) kunnen we intercontinentale verbindingen maken met Amerika, China, Australië, … waarbij de radiopropagatie een belangrijke rol speelt.

Onder propagatie verstaan we de voortplanting van elektromagnetische straling, kortom radiogolven en radiosignalen.

Deze wordt beïnvloed door diverse factoren zoals de kromming van de aarde, de elektrisch geladen lagen in de ionosfeer, de sterkte van het zendvermogen, het poollicht, de hemellichamen, het weer, de 11-jarige zonnecyclus, dag of nacht, …

We spreken niet alleen door de microfoon met andere radioamateurs, maar communiceren ook door het gebruik van morse (CW), digitale modes (beelden en tekst als een soort telex versturen) en digitaal gecodeerde modulatie (D-Star, Fusion, DMR).

Wereldwijd staan er diverse repeaters. Dit zijn onbemande stations (meestal op geografisch hoge punten) die ervoor zorgen dat jouw signaal op een andere frequentie veel sterker uitzendt en dus verder reikt zodat je met een verafgelegen station of bv een mobiel of portabel station een radioverbinding kunt maken.

Het is ook mogelijk om met satellieten en zelfs met het ruimtestation ISS te communiceren.

De maan of meteorieten kunnen ervoor zorgen dat je verre verbindingen kunt maken. Dit door het gebruik van richtantennes op de maan die dan het radiosignaal reflecteert naar een andere plaats op de wereld. Dit heet EME (Earth-Moon-Earth). Kortom, er zijn heel veel manieren waarop je een verbinding kan maken met een ander radioamateurstation.

Als bewijs van deze verbindingen sturen radioamateurs kaarten naar elkaar, QSL-kaarten genoemd. Wanneer je QSL-kaarten van bv 100 verschillende landen of eilanden hebt ontvangen, dan kan je een award bekomen bij bijvoorbeeld het Amerikaanse ARRL (American Radio Relay League). Op de papieren of digitale award staat je naam en je callsign. Hierop staat ook de bevestiging dat je die 100 contacten hebt gelegd. Er zijn verschillende soorten awards.

Het versturen en ontvangen van al die kaarten zijn gratis, mits je lid bent van de nationaal erkende vereniging UBA (1 per land).

 

Waar?

Onze club telt ongeveer 100 leden en bevindt zich op het domein van sportpark ‘De Schorre’ (momenteel in het lokaal van het Vlaamse Kruis). Adres: Sportparklaan 6, 8400 Oostende
Vind HIER ons lokaal op Google Maps.

Wanneer is onze club open?

Iedere vrijdagavond van 20u tot 24u en iedere zondagvoormiddag van 10u tot 12u. Als de club uitzonderlijk gesloten is, wordt dit vermeld op de homepage!!

Welke activiteiten zijn er?


Regelmatig zijn er voordrachten, zelfbouwavonden (elektronica) of doen we mee aan een contest op HF of VHF. Ook houden we af en toe eens een gezellige bijeenkomst met een brunch of een bbq. Een voorname taak van de club is om opleiding te geven aan de geïnteresseerden en om ze daarna te helpen bij de eerste stappen in deze leuke hobby.
Iedere woensdagavond is er vriendenronde op 145,400 MHz van 20u tot 21u onder leiding van Ronny (ON4RK) of Martin (ON4CBK). Binnenkort komen we terug met een award voor de regelmatige inmelders in onze vriendenronde.

Velddag

Regelmatig wordt er een velddag gehouden waarbij de apparatuur getest wordt zonder afhankelijk te zijn van het elektriciteitsnet. Een generator of accu biedt dan de noodzakelijke stroom. Als er een grote ramp gebeurt (natuurramp, aanslag, …), dan raken de levensreddende communicatiemiddelen zoals telefoon, GSM en internet ongetwijfeld overbelast. Bovendien kan het elektriciteitsnetwerk overbelast raken of volledig uitvallen. Om de noodzakelijke communicatie tot stand te kunnen brengen, is de velddag een goeie oefening. Voorbeelden van gebeurtenissen waarbij de radioamateurs een actieve rol speelden zijn: de scheepsramp met de Herald of Free Enterprise in Zeebrugge (1987), de tsunami in Zuid-Oost Azië (2004), de aanslagen in Amerika (9/11).

ON4OS © 2018 Frontier Theme