Tag

SK

ON5BY Silent Key

By | Geen categorie | No Comments

Beste Om’s,

Gisteren werd ons medegedeeld dat ON5BY, Freddy Goddaer (vader van Xavier Goddaer, ON4ALY) ons op vrijdag 3 januari 2014 verlaten heeft.

Namens het bestuur en leden wensen wij onze oprechte deelneming te betuigen.

(overlijdensbrief)